M.A.R.S – Valmennus

Evoluutiopsykologiaan perustuva stressin ja masennuksen kokonaisvaltainen hoito-ohjelma

Tiede on viime vuosina mahdollistanut syvällisen osaamisen syihin, joista stressi ja ahdistus pitkälti johtuvat. Kaikki lähtee perusasioista. Ravinto, lepo, liikunta ja sosaalisten suhteiden vahvistaminen ovat avainasemassa stressistä toipumiseen. Krooninen stressi ja ahdistus aiheuttavat voimattomuuden tunnetta, eivätkä hyvätkään ohjeet auta. M.A.R.S- valmennuksessa selvitämme miten parhaalla mahdollisella tavalla toipumistasi voidaan tukea uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen. 

Valmennusohjelma perustuu evoluutiopsykologian dosentti Markus J. Rantalan koostamaan tutkimusaineistoon, jota käsitellään kirjassa Masennuksen Biologia – Evoluutiopsykologinen näkökulma mielialahäiriöihin. Kirja käsittelee erityisesti kehon matala-asteisen tulehduksen vaikutuksia elimistössä ja miten toipumista voidaan ravinnon, levon, liikunnan ja sosiaalisten suhteiden parantamisen kautta edesauttaa. 

Valmennukseen liittyvät luennot ja terapiat osaltaan tukevat positiivisen suunnan löytämistä.

Tulevat valmennukset

Valmennukset aikuisille

Masennuksen biologia, Evoluutiopsykologinen näkökulma mielialahäiriöihin – kirjan pohjalta järjestettävät valmennukset kevään 2020 aikana:

Lauantai 22. helmikuuta ja Lauantai 7. maaliskuuta, klo 9-18.

Valmennukset on tarkoitettu sinulle, joka haluat lisätä tietämystäsi ravinnon, liikunnan ja levon vaikutuksista hyvinvointiin. Valmennus järjestetään Espoon Nuuksion Rannassa MARS-valmennuksen koulutustiloissa Siikajärventie 88-90, Espoo. Lue lisää: www.nuuksionranta.fi 

Kurssille voi ilmoittautua vapaasti: info@marsvalmennus.fi 

Yhden päivän valmennus, hinta 197,50 € / henkilö sisältäen luennot, ruokailut ja ohjelman. Voit ilmoittautua valmennukseen sähköpostitse info@marsvalmennus.fi. Saat maksutiedot vahvistusviestissä. Ilmoitathan viestissä osallistutko 22.2 vai 7.3 valmennukseen.

Kroonisen stressin aiheuttaman masennuksen hoitojakso - Turun Yliopiston alainen tutkimushanke

10.4-24.4.2020

Nuuksion Ranta – hyvinvointikeskuksessa järjestetään 10-24.4.2020 Turun Yliopiston alainen tutkimus masennuksen klinikkahoidolle perustuen Masennuksen Biologia – kirjan mukaiseen hoitoon. 

Hoitojaksoon on mahdollista hakea kirjallisesti: info@marsvalmennus.fi

Hoitojakson aikana tutkimukseen osallistuvat voivat myös yöpyä Nuuksion Rannassa Siikajärventie 88-90, 02860 Espoo tai omassa kodissa. 

Hoitojaksoon ja tutkimukseen osallistumisen kustannus on 2100 euroa / osallistuja. Hoitojaksoon otetaan 24 henkilöä. Hoitojaksoa seuraavaan kontrolliryhmään otetaan niin ikään 24 henkilöä. Kontrolliryhmälle järjestetään oma hoitojakso kesän 2020 aikana.

Painonhallinnan M.A.R.S-valmennus

14.3.2020 alkaen

MARS-painonhallinnan valmennus tähtää pitkäkestoiseen painonhallinnan mahdollistamiseen.
Valmennuksessa pyrimme erityisesti vaikuttamaan tapoihin, jotka johtavat epäterveellisen ravinnon nauttimiseen sekä muokkaamaan omia sisäisiä arvojamme siten, että terveellisistä elämäntavoista muodostuu tapa ilmaista itseämme. Painonhallinnan valmennus on kestoltaan kolme viikonloppua.

Valmennukseen voi ilmoittautua vapaasti: info@marsvalmennus.fi

Valmennukseen osallistuvat voivat myös yöpyä Nuuksion Rannassa Siikajärventie 88-90, 02860 Espoo.

Tarjoamme seuraavanlaiset koulutusohjelmat stressin ja masennuksen hoitoon.

Tulevat valmennukset

22.2.2020 ja 7.3.2020 Masennuksen biologia, Evoluutiopsykologinen näkökulma mielialahäiriöihin

10.4-24.4.2020 Kroonisen stressin aiheuttaman masennuksen hoitojakso - Turun Yliopiston alainen tutkimushanke

Valmennukset aikuisille

Yhden päivän hyvinvointivalmennus työstressin oireiden helpottamiseksi

Viikonlopun mittainen hyvinvointivalmennus työstressin oireiden helpottamiseksi

Rakkaushuolien aihettaman stressin ja ahdistuksen helpottamiseksi tähtäävä hyvinvointiviikonloppu

Painonhallinnan M.A.R.S-valmennus 14.3.2020 alkaen

Lapsille ja nuorille sekä vanhemmille suunnatut valmennukset

Lapsi tai nuori kokee jäävänsä ikätovereiden taholta yksin tai syrjityksi. Miten voin tukea?

Lapsi tai nuori toimii vastuuttomasti ja aiheuttaa jatkuvia ristiriitoja. Mitä voin tehdä?

Hyvinvointivalmennukset yritysryhmille

Hyvinvointivalmennukset yritysryhmille.

Masennuksen hoidon tutkimus- ja pilottihanke

Masennuksen hoidon uudistamiseen tähtäävä tutkimus- ja pilottihanke.

Yhteistyössä